Występują

Brunon Bartkiewicz

Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego

Jest związany z ING Bankiem Śląskim i ING od początku lat 90-tych.
W 1995 roku objął stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym.
W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji.
Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 roku), Brunon Bartkiewicz odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek.

Marek Biskup, Kantar Millward Brown Poland

Client Management Director

Od 1992 roku do dzisiaj doradzał największym krajowym oraz międzynarodowym firmom na stanowisku Client Management Director w firmie Kantar Millward Brown Poland, dawniej SMG/KRC Poland.
Specjalizuje się w badaniach jakościowych, które wspierają procesy: doradztwa strategicznego, optymalizowania komunikacji, projektowania architektury marki. Rozwija techniki myślenia twórczego oraz badania etnograficzne.
Psycholog społeczny ze specjalizacją w zakresie komunikacji niewerbalnej. Autor wielu publikacji i wystąpień w obszarze jakościowych badań marketingowych odpowiedzialny za takie innowacje jak: BrandEgo – wizualna technika projekcyjna do diagnozowania osobowości marek, czy IGroup – mini grupy z wykorzystaniem interaktywnego stolika Microsoft Surface. Laureat X Kongresu Badaczy. Zasiadał w zarządzie OFBOR. Od wielu lat udziela się w jury EFFIE.

Marcin Borowiecki

Prezes Zarządu Wonga w Polsce

Posiada 16-letnie doświadczenie w branży finansowej i technologicznej. Pracował zarówno w globalnych korporacjach, m.in. dla McKinsey i eBay (w Dolinie Krzemowej), jak i przy rozwijaniu start-up’ów (był założycielem m.in. firmy doradztwa finansowego Finamo). Jako ekspert w dziedzinie digital finance doradzał i realizował liczne projekty na rzecz funduszy Venture Capital inwestujących w przedsiębiorstwa z branży internetowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora e-commerce. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie Stanforda w USA (2006). Jest absolwentem programu CEMS w ramach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i CBS w Kopenhadze (2001).
Od 2012 roku kieruje Wonga w Polsce.

Prof. Magdalena Fikus

Biolog, biochemik, specjalistka w zakresie biochemii i fotochemii kwasów nukleinowych, biofizyki komórki, inżynierii genetycznej, profesor nauk przyrodniczych, propagatorka i popularyzatorka nauki.

Natalia Hatalska

Analityczka trendów, autorka bloga hatalska.com

Autorka bestsellerowej książki „Cząstki przyciągania”. W 2016 roku powoła do życia instytut badań nad przyszłością – infuture hatalska foresight institute, który definiuje najważniejsze trendy i wskazuje ich konsekwencje dla gospodarki, kategorii rynkowych czy konkretnych marek.

Prof. Jerzy Hausner

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Nagroda Kisiela.

Leszek Jażdżewski

Inicjator „LIBERTÉ!”

Publicysta i komentator, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, TOK FM, TVN24, Członek Rady Programowej EFNI, absolwent Marshall Memorial Fellowship. Zasłynął samotnym protestem na marszu narodowców „Idzie antykomuna” i stworzeniem akcji Świecka Szkoła. W gronie 25 liderów wytypowanych przez „Teraz Polska”.

Jacquelinie Kacprzak

Radca Ministra w Biurze Ministra Ministerstwa Rozwoju

Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami. Sekretarz Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD.

Ekspertka w dziedzinie praw człowieka i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Członek jury konkursów „Raporty Społeczne” i „Green FrogAward”. Członek Komitetu Nadzorującego tłumaczenie na język polski standardu raportowania niefinansowego GRI G4.

Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TVP) oraz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Grzegorz Kapla

Dziennikarz, podróżnik

Żyje z pisania odkąd odkrył konfucjańską zasadę, że jeśli wybierzesz zajęcie, które kochasz, nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia. Imał się wielu zajęć. Czyścił zęzy na statkach, malował kominy, produkował papier, uchwalał budżet miasta na prawach powiatu, próbował napisać słownik polsko – papuaski, skakał do wodospadu, próbował nowych dróg w Tatrach, kochał, zdradzał i próbował odnaleźć eliksir na złamane serce. Odwiedził ze sto krajów z aparatem i dwoma obiektywami, wszedł na sześciotysięcznik w pożyczonych butach, przejechał konno bezkresne łąki Kirgistanu i w końcu pojął, że każdy ma w świecie swoje zadanie.

On umie zawodowo słuchać ze zrozumieniem.

Prof. Dominika Maison

Psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Psychologii UW

Obok pracy naukowej od początku lat 90-tych zajmuje się praktycznie badaniami marketingowymi i społecznymi. W 2005 roku założyła specjalizującą się w strategicznych badaniach jakościowych i finansowych firmę Maison&Partners.
Autorka wielu badań dotyczących zagadnień finansowych, między innymi: cyklicznego badania MoneyTrack badającego postawy Polaków wobec finansów i instytucji finansowych, oszczędzania i inwestowania pieniędzy oraz autorka cyklu badań prowadzonych dla Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczących obrotu bezgotówkowego i badań dla Fundacji Kronenberga na temat edukacji finansowej Polaków.

Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi na świecie (m.in. USA, Belgia, Indonezja, Włochy). Prowadzi badania naukowe z zakresu utajonych postaw konsumenckich, postaw i zachowań finansowych oraz marketingu społecznego.

Dr Marta Marchlewska

Psycholog, pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Specjalistka z zakresu badań społecznych i ilościowej analizy danych. Autorka międzynarodowych publikacji naukowych dotyczących: osobowościowych uwarunkowań zachowań politycznych, podłoża i skutków zdrowej versus narcystycznej samooceny oraz zdrowej versus narcystycznej identyfikacji z grupą własną. Laureatka nagrody dla najzdolniejszych młodych naukowców (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), stypendium ETIUDA (Narodowe Centrum Nauki) oraz kierownik grantu PRELUDIUM (Narodowe Centrum Nauki).

Kacper Nosarzewski

Partner w 4CF, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością

Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego i holenderskiego MON, brazylijskich koncernów górniczych, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii i Ministerstwa Pracy Republiki Kolumbii. Jako ekspert w dziedzinie studiów nad przyszłością oraz edukacji współpracuje z Instytutem Wolności. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme.

Piotr Pawłowski

Prezes Zarządu Fundacji Integracja

W 1982 roku niefortunnie skoczył do wody na główkę, w wyniku czego złamał kręgosłup. Jest osobą całkowicie sparaliżowaną, poruszającą się na wózku. Jest absolwentem Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Podyplomowego Studium Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Był doktorantem Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Żonaty.
Od ponad 25 lat jest aktywnym dziennikarzem, działaczem społecznym, pracującym na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych , społecznych i prawnych. Jest ambasadorem przemian społecznych w naszym kraju. Jest twórcą i prezesem Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Dariusz Paczewski

Dyrektor Biura Innowacji Cyfrowej, Bank Zachodni WBK

Z technologiami informatycznymi związany od początku swojej kariery zawodowej, od dziewięciu lat zajmuje się ich wdrażaniem w bankowości. Ekspert w zakresie bankowości elektronicznej, FinTech oraz innowacji. Lider licznych projektów rozwojowych łączących biznes z technologią. Zwolennik i promotor rozwoju opartego na adresowaniu potrzeb i wyzwań stojących przed Klientami z technologią oraz korzyściami biznesowymi. Obecnie odpowiada za budowę i zarządzanie obszarem innowacji oraz badań i rozwoju wraz z podległymi procesami w Banku Zachodnim WBK oraz strategiczny program PSD2.

Radosław Pidzik

Senior Manager w zespole Strategii Cyfrowych i Transformacji, Deloitte Digital

Ekspert z międzynarodowym doświadczeniem w obszarach budowania lojalności klienckiej, CRM, omnikanałowych strategii kontaktu w oparciu o cykl życia klienta oraz efektywnego wykorzystania analityki Big Data w marketingu i sprzedaży. Wdrażał projekty Customer-Centric Retailingu dla największych graczy na rynku handlu detalicznego w Polsce, Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Serbii i w Meksyku udowadniając, że cyfryzacja i automatyzacja może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia satysfakcji klientów.

W oparciu o analitykę Big Data, stworzył koncepcję pomiaru poziomu pozatransakcyjnego zaangażowania klientów w relację. Jest to wskaźnik „temperatury relacji” na poziomie klienta, odzwierciedlający poziom zaangażowania w punkty styku oraz dodatkową finansową wartość generowaną poprzez większe zaangażowanie. Ta koncepcja znalazła swoje odzwierciedlenie przy budowie platformy zaangażowania klientów opartej na programie edukacji finansowej dla wiodącej firmy pożyczkowej w Polsce.

Do 2016r. był związany z Grupą Loyalty Partner, operatorem programu lojalnościowego PAYBACK, gdzie zarządzał działem doradztwa oraz uczestniczył we wdrożeniu multipartnerskiego programu na rynku meksykańskim.

Absolwent międzynarodowej ekonomiki przedsiębiorstw na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz stypendysta DAAD na Universidad Nacional de Colombia w Bogocie.

Prof. dr hab. Piotr Płoszajski

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School. Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.
W latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.
Autor ponad 200 publikacji. Ostatnio zajmuje się Nową (sieciową) Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, Internetem Obiektów i sztuczną inteligencją.
Wykładowca i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii.
Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych. Prezes Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Kamila Sidor

Geek Girls Carrots

Jest przedsiębiorcą społecznym, mówczynią, CEO Danu - platformy edukacyjnej Wysokich Obcasów, współtwórczynią globalnej społeczności Geek Girls Carrots oraz trenerką przemawiania publicznego w Speaking Carrots. W 2011 została inwestorką w startupie technologicznym Motivapps. W 2017 wzięła udział w prestiżowym amerykańskim programie dla liderów społecznych IVLP. W 2016 roku znalazła się na liście najbardziej kreatywnych Polaków magazynu “Brief”. W 2014 roku została wybrana do grupy 25 młodych liderów przez magazyn “Teraz Polska” i znalazłam się też na liście „New Europe 100” – liderów innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Po godzinach uprawia jogę, medytuje, czyta książki i podróżuje po świecie.

Agata Stafiej-Bartosik

Prowadzi Fundację Ashoka w Polsce.

Ashoka to największa na świecie sieć przedsiębiorczych innowatorów społecznych. Wspieraliśmy w fazie inkubacji pomysły Jimiego Walesa (Wikipedia), Carlo Petriniego (Slow Food), Casey’a Fentona (Couch Surfing), dwóch noblistów – Muhammada Yunusa i Kailasha Satyarthiego – a także ponad 3000 wybitnych osób w ponad 80 krajach. Wcześniej Agata pracowała w biznesie, w firmie doradczej PwC oraz w Danone, gdzie konsultowała i wdrażała duże projekty strategiczne związane ze społeczną odpowiedzialnością, zrównoważonym rozwojem i marketingiem zaangażowanym społecznie. Agata współzakładała Fundację Komunikacji Społecznej, Fabrykę Komunikacji Społecznej, firmę doradczą ASB Consulting oraz stowarzyszenie SMart Kolektiv (Serbia). Jest w radzie Fundacji Szkoła Liderów oraz Fundacji Styki. Agata jest także jurorem w European Social Innovation Competition, w konkursie Seniorzy w Akcji Towarzystwa Ę oraz w Konkursie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Senior Manager, Deloitte

Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w strategiach transformacji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, w tym budowania zaangażowania i zaufania klientów, ujawnianiu danych niefinansowych, etyce oraz zarządzaniu wpływem organizacji na otoczenie.

Jest autorką szeregu publikacji dotyczących odpowiedzialnego zarządzania, certyfikowaną trenerką oraz wykładowcą akademickim z zakresu odpowiedzialnego zarządzania. Zdobywczyni wyróżnienia w trzeciej edycji konkursu Pióro Odpowiedzialności na najlepszy artykuł ekspercki dotyczący CSR.

Członek Komitetu Technicznego 305 zajmującego się społeczną odpowiedzialnością, w tym normą ISO 26000, ekspert w Konkursie Dobroczyńca Roku oraz w konkursie Społeczny StartUp. Była członkiem Komitetu weryfikującego tłumaczenie Wytycznych GRI G4 na język polski. Na liście 50 kobiet polskiego CSR.

Absolwentka politologii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu MBA Management for Central and Eastern Europe (stypendystka Fundacji Haniela) ukończonego z wyróżnieniem, międzynarodowego programu LEAD-Leadership for SustainableFuture. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej.

Zuzanna Warowna-Toruńska

Dyr.Zarządzający Ogilvy & Mather

Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, zarówno po stronie agencji (Ogilvy & Mather, DDB&tribal, BBDO, Lowe GGK), jak i w ramach consultingu marketingowego (Synergy Marketing Partners). Od 11/2015 na stanowisku dyr.zarządzajego Ogilvy & Mather - wcześniej przez 10 lat pracowała w DDB&tribal, w ostatnim roku zajmując stanowisko COO połączonych struktur. Współtworzyła kampanie i zarządzała projektami dla takich marek jak McDonald's, Philips, PZU, Allianz, nju mobile, Żywiec, PKO BP, PLL LOT, dla których wspólnie z zespołem wygrywała nagrody kreatywne oraz Effie. Członek komitetu Effie (2015, 2017) oraz juror Effie (2016). Członek Client Advisory Board utworzonego przez FB. Prelegent na konferencjach branżowych. Mentor w ramach programu “Technologia w spódnicy”. Aktywnie zaangażowana w pracę nad Kodeksem Dobrych Praktyk Przetargowych, którego celem jest ustalenie najlepszych standardów zakupowych i przetargowych w kategoriach marketingowych.

Jacek Wiśniewski

Radca prawny i doradca podatkowy, Of Counsel w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Squire Patton Boggs

W ramach swojej praktyki szczególnie interesuje się wpływem innowacji technologicznych na gospodarkę, w tym sektor finansowy. Jest członkiem Rady Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy Komisji Nadzoru Finansowego. Współtwórca Kongresu Sektora FinTech oraz pomysłodawca i organizator comiesięcznych spotkań #FinTechFriday, na których dyskutowane są najnowsze trendy technologiczne na rynku finansowym. Zapalony moderator dyskusji i uczestnik paneli na konferencjach branżowych.
Doradza w zakresie consumer finance, usług płatniczych, prawa finansowego i bankowego, fuzji i przejęć oraz transakcji private equity i venture capital. W zakresie usług finansowych doradza firmom pożyczkowym, bankom i sektorowi FinTech, ma duże doświadczenie we wprowadzaniu na rynek polski międzynarodowych firm z tych branż, negocjowaniu umów typu joint-venture pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji prawnej spełniającej odpowiednie wymogi regulacyjne, oraz w postępowaniach przed UOKiK i Rzecznikiem Finansowym.
W latach 2016-2017 członek kapituły przyznającej nagrody Loan Magazine. W latach 2013-2016 Członek (sędzia) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył kurs prawa europejskiego i angielskiego na Uniwersytecie Cambridge. Posługuje się językiem polskim, angielskim i francuskim.

Maciej Zięba OP

Dominikanin, z wykształcenia fizyk, wykładowca akademicki, współpracownik podziemnej Solidarności.

Za działalność w opozycji demokratycznej odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
Od 1990 roku wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w ramach Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, wykładał również etykę życia społecznego i gospodarczego na wielu uczelniach w kraju i zagranicą. Założyciel Instytutu Tertio Millennio (miejsce spotkań ludzi kultury, polityki, Kościoła i świata ekonomii), którego jest dyrektorem. W 1999 roku Jan Paweł II mianował go członkiem Synodu Biskupów dla Europy, a w 2003 konsultorem Papieskiej Komisji Iustitia et Pax. Jest autorem parunastu książek oraz ponad 700 artykułów.

Autorem zdjęcia jest Paul Haring.

Dorota Zimnoch

Zing Business Consulting

Jest międzynarodową ekspertką i Top50 global Influencer w branży FinTech oraz InsurTech. W 2014 roku założyła Zing Business Consulting, zajmującą się budowaniem i wdrażaniem strategii transformacji binznesowych z zastosowaniem najnowszych technologii.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie, Szkoły Głównej Handlowej oraz doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także kurs 'Przedsiębiorczości w Technologii' na Uniwersytecie Stanford. Jest aktywna na scenie FinTech, m.in. jako członkini w Tech London Advocates, FemTech Leaders czy InsTech London, autorem wielu publikacji, a także prelegentem międzynarodowych konferencji, adresując zagadnienia sztucznej inteligencji (AI), blockchain, internetu rzeczy (IoT), wdrażania innowacji i transformacji biznesowych oraz modeli współpracy korporacji i startupów.

Od 2005 roku mieszka w Londynie, gdzie angażuje się czynnie w promowanie wizerunku polskich profesjonalistów za granicą. Za swoją społeczną działalność została odznaczona w 2014 roku Złotym Krzyżem Zasług przez Prezydenta RP. W latach 2010-2014 była Prezesem, a obecnie Członkiem Rady Nadzorczej Polish City Club.
Prywatnie matka dorosłego syna. Pasjonuje się tańcem towarzyskim, podróżami oraz jazzem.

Prof. Andrzej Rzońca

SGH

Główny ekonomista Platformy Obywatelskiej.
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu WEMBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota.
Stażysta Europejskiego Banku Centralnego i konsultant w Banku Światowym.
Wcześniej m.in. przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, doradca Prezesa NBP, współpracownik Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych (CASE), główny ekonomista TFI Altus.
Laureat nagrody Fundacji Kronenberga, nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz nagrody im. Fryderyka Skarbka Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Gospodarze

Artur Nowak-Gocławski

Grupa ANG związana głównie z branżą finansową w tym ANG Spółdzielnia oraz Fundacja "Będę Kim Zechcę"

Zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym w Koalicję Prezesi Wolontariusze, Nienieodpowiedzialni.pl, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan oraz ThinkTank, zwolennik ekonomii współpracy oraz strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy razem ze swoimi partnerami otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Etyczna Firma 2015 i 2016 w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 2015 i 2016 w konkursie AON, Gazele Biznesu 2015 i 2016 Pulsu Biznesu. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie "Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Grzegorz Nawrocki

Anglista, amerykanista, dziennikarz

Absolwent Uniwersytetu Cambridge, Preston (UCLAN), UW oraz UJ. Prowadził programy publicystyczne w TVP (m.in. „Punkt Widzenia”, Newsroom”, „Woronicza 17”, „Wywiady Jedynki”, „Tygodnik.pl” i inne). Dwukrotny stypendysta brytyjskiego rządu w ramach “British Chevening Scholarship”, programu Fundacji Schumana „Leader in Civil Society” oraz BAS Top People Project w BBC World Service. Ukończył międzynarodowe staże dziennikarskie w BBC i ITN w Londynie i Manchesterze (m. in. HARDtalk). Współpracował z newsroomem obsługującym duński parlament dla TV2. Prezes British Alumni Society w Polsce oraz członek Towarzystwa Absolwentów Oxford i Cambridge. Organizator i prowadzący cykl „Debaty Oksfordzkie” na Uniwersytecie Warszawskim, a także wydawca i prowadzący cykl debat ZDERZENIA organizowanych przez Oxbridge Society w Teatrze Polskim w Warszawie. Prowadził warsztaty radiowo-telewizyjne dla młodych dziennikarzy w Polsce, Wlk. Brytanii, Niemczech i Danii. Prywatnie interesuje się teatrem słowa i dramą. Jest reżyserem słuchowisk radiowych. Autor książki dla dzieci: "Jej Wysokość Nutka".

Paweł Oksanowicz

Dziennikarz ekonomiczny

Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Zajmuje się dziennikarstwem społeczno-ekonomicznym. Prowadzi program "BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny" w MUZO.FM (Grupa POLSAT). Pracował w Radiu PIN, RMF.FM, Radiu ZET, Kolor, TVP2, RTL7 i POLSAT BIZNES. Współpracuje z magazynem Think Tank. Pisze powieści i książki biograficzne. Moderator licznych konferencji i debat związanych z biznesem, zrównoważonym rozwojem, ekologią.
Facebook Twitter LinkedIn